CHƯƠNG THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (EVFTA) DƯỚI GÓC NHÌN CỦA DỰ ÁN ARISE + VIỆT NAM VÀ VĂN PHÒNG FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG VIỆT NAM

Thứ Sáu Tháng Hai 18, 2022

Vào đầu tháng 2, Trưởng nhóm Dự án ARISE+ Việt Nam - Ông Peter Bernhardt – đã có buổi làm việc với Đại diện thường trú của Văn phòng Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) tại Việt Nam - Ông Axel Blaschke - để trao đổi quan điểm về việc thực thi Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam và về ý nghĩa quan trọng của Chương 13 về Thương mại và Phát triển Bền vững, đặc biệt là việc duy trì các mức độ bảo hộ, các tiêu chuẩn và hiệp định lao động quốc tế, các hiệp định đa phương về môi trường, biến đổi khí hậu và đa dạng sinh học.

Trọng tâm chính của FES liên quan đến EVFTA là hỗ trợ thực hiện Chương Phát triển bền vững của hiệp định, trong khi dự án ARISE+ Việt Nam lại tập trung hỗ trợ về kỹ thuật nhằm nâng cao năng lực cho các cơ quan chính phủ Việt Nam như Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn… trong khuôn khổ hỗ trợ về Kiểm dịch Động thực vật, Hàng rào Kỹ thuật trong Thương mại và thực thi toàn diện EVFTA thông qua một cơ sở phản ứng nhanh.

Ông Axel Blaschke - Đại diện thường trú Văn phòng FES Việt Nam

FES Việt Nam đã và đang hợp tác với các đối tác Việt Nam và Châu Âu môt cách tích cực về EVFTA ngay từ những ngày đầu tiên khi Hiệp định được phê chuẩn và ký kết.

Ông Axel Blaschke chia sẻ quan điểm của mình về tầm quan trọng của Chương 13 trong EVFTA nhằm giúp chính phủ Việt Nam cũng như khu vực tư nhân tối đa hóa lợi ích đến từ EVFTA: “Chúng tôi đã thấy những lợi ích kinh tế của EVFTA kể từ khi EVFTA có hiệu lực vào năm 2020. Việc thực hiện những cam kết trong chương Thương mại và Phát triển Bền vững cũng quan trọng như việc thực thi cả các phần khác trong hiệp định, biến nó thành một công cụ hiệu quả cho sự phát triển bền vững tại Việt Nam.”

Trưởng nhóm Dự án Chuyên gia tư vấn Dự án ARISE+ Việt Nam - Ông Peter Bernhardt

Trưởng nhóm Chuyên gia Tư vấn ARISE+ Việt Nam - Ông Peter Bernhardt - hoan nghênh những hiểu biết về chương TSD và ông cho rằng việc Hiệp định FTA thế hệ mới này được EU tham gia đồng hành thông qua một dự án chủ chốt là rất cần thiết. Ông Peter chia sẻ: “Tất cả các hoạt động mà dự án đang triển khai đang có sự hợp tác cực kỳ chặt chẽ với tất cả các bộ ngành của chính phủ và mức độ hiểu biết của chính phủ Việt Nam là rất tốt, các hoạt động của ARISE+ Việt Nam đang hỗ trợ một cách tích cực cho quá trình này.”

Bài viết liên quan: Phiên họp đầu tiên của Nhóm tư vấn trong nước Việt Nam theo quy định tại Chương 13 của Hiệp định EVFTA (Bộ Công Thương)

 

Theo dõi chúng tôi

Đăng ký theo dõi ngay để được cập nhật các thông tin và sự kiện mới nhất