Giám sát dư lượng thuốc trừ sâu ở quốc gia Thành viên EU – Nghiên cứu điển hình của Pháp

Thứ Sáu Tháng Ba 11, 2022

Bài trình bày nằm trong phiên thảo luận và nâng cao năng lực trực tuyến lần thứ 3 về Hồ sơ rủi ro của thuốc trừ sâu được sử dụng trên rau ăn lá ở các nước thành viên ASEAN.

Ngày 4 tháng 3 năm 2022

Theo dõi chúng tôi

Đăng ký theo dõi ngay để được cập nhật các thông tin và sự kiện mới nhất