Hội thảo “Công tác Tiêu chuẩn hóa của Liên minh châu Âu”

Thứ Năm Tháng Tám 3, 2023

Hà Nội, ngày 3 tháng 8 năm 2023. Dự án “Hỗ trợ kỹ thuật cho Chương trình ARISE+ tại Việt Nam” (#ariseplusvietnam) do Liên minh châu Âu (EU) tài trợ đã phối hợp cùng Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam (TCCL) tổ chức buổi hội thảo về “Công tác Tiêu chuẩn hóa của EU”.

Ông Phùng Mạnh Trường, Phó Viện trưởng phụ trách Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam phát biểu chương trình (Ảnh: Hoàng Quyền/ARISE+ VN)

Buổi hội thảo cung cấp cho các cán bộ của Viện TCCL cùng các đơn vị liên quan trong lĩnh vực Cơ sở hạ tầng chất lượng quốc gia và Đánh giá sự phù hợp các kiến thức cập nhật theo ngành về các yêu cầu kỹ thuật cũng như quy trình xây dựng và hài hòa tiêu chuẩn EU.

Đại biểu tham dự đến từ các cơ quan Nhà nước, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực Cơ sở hạ tầng chất lượng quốc gia và Đánh giá sự phù hợp (Ảnh: Hoàng Quyền/ARISE+ VN)

Trong khuôn khổ hợp tác với Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), mục tiêu tổng quát của hoạt động hợp tác này nhằm thuận lợi hóa thương mại giữa Việt Nam và EU, thông qua các hỗ trợ nâng cao năng lực cho cán bộ thuộc Tổng cục TCĐLCL trong quá trình hoạch định chính sách và xây dựng tiêu chuẩn Việt Nam hài hòa với các tiêu chuẩn của EU và quốc tế./.

 

📍 Để tải tài liệu tập huấn, vui lòng truy cập https://bit.ly/QI2-Doc

📍 Đầu mối báo chí: Hoàng Quyền, Cán bộ Truyền thông: Quyen_Vu@dai.com 


Một số hình ảnh khác tại buổi hội thảo: 

Ông Glenn Bosmans, Chuyên gia dự án, thuyết trình về các yêu cầu kỹ thuật, đồng thời giới thiệu về quy trình xây dựng và hài hòa tiêu chuẩn của EU
(Ảnh: Hoàng Quyền/ARISE+ VN)

Hội thảo có sự tham gia của các cơ quan nhà nước và nhà quản lý trong lĩnh vực Cơ sở hạ tầng chất lượng quốc gia,
nhằm nâng cao nhận thức về các tiêu chuẩn của EU và quốc tế (Ảnh: Hoàng Quyền/ARISE+ VN)

Trevor O’Regan, Tư vấn trưởng – Nhóm Hỗ trợ kỹ thuật phát biểu bế mạc hội (Ảnh: Hoàng Quyền/ARISE+ VN)

Theo dõi chúng tôi

Đăng ký theo dõi ngay để được cập nhật các thông tin và sự kiện mới nhất