THÁNG 7/2022: KẾT HỢP VÀ DUY TRÌ THÔNG TIN CHÍNH XÁC VỀ EVFTA TRÊN CỔNG THÔNG TIN HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO CỦA VIỆT NAM (FTAP)

Thứ Tư Tháng Hai 23, 2022

Hoạt động FTA 1.4: Kết hợp và duy trì thông tin chính xác về EVFTA trên Cổng thông tin Hiệp định Thương mại Tự do của Việt Nam (FTAP)

Ngày 10/12/2021, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2773/QĐ-BCT thành lập Tổ công tác liên Bộ để triển khai Đề án tiếp nhận, vận hành, nâng cấp và phát triển Cổng thông tin điện tử về Hiệp định thương mại tự do của Việt Nam (FTAP) giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn tới 2035. Tổ công tác bao gồm 29 thành viên của 16 Bộ, ngành liên quan dự kiến tham gia vào việc vận hành và phát triển FTAP sau khi bàn giao.

Cổng thông tin điện tử về Hiệp định thương mại tự do của Việt Nam (FTAP) được xây dựng và phát triển bằng nguồn hỗ trợ kỹ thuật của Chính phủ Úc do Ngân hàng Thế giới quản lý. FTAP được khởi động nghiên cứu xây dựng từ tháng 03 năm 2019. Ngày 23 tháng 12 năm 2020 tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã khai trương phiên bản thử nghiệm của FTAP. Dự kiến trong tháng 2 năm 2022, FTAP sẽ được chính thức bàn giao từ Ngân hàng Thế giới cho Bộ Công Thương để chính thức vận hành, nâng cấp và phát triển (xem thêm thông tin tại Cổng thông tin Hiệp định Thương mại tự do của Việt Nam)

Dự án ARISE+ Việt Nam thực hiện hoạt động FTA 1.4 nhằm kết hợp và hỗ trợ duy trì thông tin chính xác về EVFTA trên Cổng thông tin Hiệp định Thương mại Tự do của Việt Nam (FTAP)

Mục tiêu: Kết hợp tất cả các hoạt động và thông tin liên quan đến EVFTA, bao gồm giải thích và phân tích chính sách, cập nhật chính sách, thông tin thị trường, video clip các cam kết cụ thể cũng như dữ liệu và thống kê thương mại và đầu tư, vào FTAP ở các định dạng mới, dễ tiếp cận và dễ hiểu.

Đơn vị phối hợp: Bộ Công Thương và các Bộ ngành quản lý khác

Đầu ra và kết quả mong đợi:

  • Cải thiện FTAP từ một cổng thông tin thụ động trở thành có giá trị hơn như một nguồn tin cho hoạt động kinh doanh theo EVFTA (ví dụ: nơi để tìm thêm thông tin, đối tác kinh doanh phù hợp, vấn đề và thông tin cụ thể về sản phẩm, cơ sở dữ liệu của các nhà tư vấn và nhà cung cấp dịch vụ kinh doanh có liên quan, v.v. )
  • Sử dụng toàn diện và hiệu quả FTAP

Theo dõi chúng tôi

Đăng ký theo dõi ngay để được cập nhật các thông tin và sự kiện mới nhất