Dự án "Hỗ trợ liên quan đến thương mại dành cho Việt Nam" (ARISE+ Việt Nam)

Tăng trưởng kinh tế toàn diện và giảm nghèo tại Việt Nam.

Tối đa hóa lợi ích từ các thỏa thuận khu vực và Hiệp định EVFTA

DỰ ÁN HỖ TRỢ LIÊN QUAN ĐẾN THƯƠNG MẠI DÀNH CHO VIỆT NAM (ARISE+ VIET NAM)

Phòng 03B, Tầng 7, Tòa nhà Horison,

Số 40 Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội

Tel: +84 (0)24 3202 8082

Email: ariseplusvietnam@dai.com