THÁNG 7/2022: NÂNG CAO NĂNG LỰC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THỰC HIỆN HIỆU QUẢ QUY TẮC XUẤT XỨ (ROO) CỦA EVFTA THÔNG QUA HỖ TRỢ ĐĂNG KÝ GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ

Thứ Tư Tháng Hai 23, 2022

Hoạt động FTA 1.2: Nâng cao năng lực liên quan đến việc thực hiện hiệu quả Quy tắc xuất xứ (RoO) của EVFTA thông qua hỗ trợ đăng ký Giấy chứng nhận xuất xứ

Mục tiêu:

Tối đa hóa lợi ích từ EVFTA thông qua tham vấn chuyên gia trực tiếp cung cấp hướng dẫn chi tiết về cách áp dụng ROO một cách hiệu quả, hiểu các Quy tắc dành riêng cho Sản phẩm (PSR) và chuẩn bị tài liệu hỗ trợ để xác định tình trạng xuất xứ của hàng hóa.

Đơn vị phối hợp: Bộ Công Thương và các Bộ ngành quản lý khác

Đầu ra và kết quả mong đợi: 

Báo cáo nghiên cứu về các quy tắc xuất xứ và các hướng dẫn về ROO;

Hội thảo về Giấy chứng nhận xuất xứ (CO) được tổ chức tại Hà Nội và TP. HCM trong tháng 5/2022;

Hội thảo về Tự chứng nhận (xuất xứ) được tổ chức tại Hà Nội trong tháng 6/2022

Các khuyến nghị từ hoạt động này được kỳ vọng sẽ giúp cải thiện việc thực hiện ROO và tăng khả năng cấp giấy chứng nhận xuất xứ (CO) cho các doanh nghiệp.

Theo dõi chúng tôi

Đăng ký theo dõi ngay để được cập nhật các thông tin và sự kiện mới nhất