Phương pháp luận để đánh giá tác động của các hiệp định thương mại tự do

Thứ Sáu Tháng Ba 11, 2022

Mục đích của cuốn sách này là hiển thị danh mục các phương pháp có sẵn để đánh giá
tác động của một Hiệp định Thương mại tự do (FTA). Cuốn sách phục vụ chủ yếu cho các nhà hoạch định chính sách từ các nước đang phát triển và đang cố gắng trang bị cho những cán bộ một số kiến ​​thức và kỹ thuật kinh tế sẽ cho phép họ thực hiện các nghiên cứu đánh giá kinh tế của riêng họ về các FTA hiện tại hoặc trong tương lai, hoặc ít nhất là kiểm tra một cách nghiêm túc các kết quả của các nghiên cứu đánh giá tác động được thực hiện bởi những người khác. Thay vì tiến hành đánh giá một FTA tùy ý, cuốn sách này tập trung vào giới thiệu các phương pháp khác nhau được nhiều nhà kinh tế và nhà nghiên cứu sử dụng rộng rãi để đánh giá tác động của các FTA. Các giải thích được trình bày đơn giản nhất có thể để bất kỳ độc giả nào cũng có thể tuân theo các lập luận cơ bản của cuốn sách, mặc dù một số phần chắc chắn thuần kỹ thuật và chứa một số phương trình phức tạp.

Theo dõi chúng tôi

Đăng ký theo dõi ngay để được cập nhật các thông tin và sự kiện mới nhất