THÁNG 8/2022: RÀ SOÁT QUY ĐỊNH CỦA EU ĐỐI VỚI CÁC SẢN PHẨM BIẾN ĐỔI GEN (GMO) NHẬP KHẨU VÀO EU ĐỂ ĐÁNH GIÁ CÁC TÁC ĐỘNG ĐỐI VỚI HÀNG XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM

Thứ Ba Tháng Hai 15, 2022

Hoạt động SPS 8: Rà soát quy định của EU đối với các sản phẩm biến đổi gen (GMO) nhập khẩu vào EU để đánh giá các tác động đối với hàng xuất khẩu của Việt Nam

Mục tiêu: Nhằm đảm bảo Việt Nam tiếp tục tuân thủ các quy định của EU về nhập khẩu GMO.


Đơn vị phối hợp: Cục Bảo vệ Thực vật (PPD); Trung tâm Kiểm dịch thực vật sau nhập cảnh II tại TP. Hồ Chí Minh


Đầu ra và kết quả mong đợi: Đầu ra chính của hoạt động là báo cáo tóm tắt các quy định của EU và các hướng dẫn kỹ thuật liên quan đến việc xác định kiểm soát các sản phẩm GMO nhập khẩu vào EU. Thông qua hoạt động này, các cán bộ của Cục BVTV sẽ hiểu rõ hơn về các yêu cầu của EU liên quan đến sản phẩm GMO và tác động của chúng đến xuất khẩu của Việt Nam.

Theo dõi chúng tôi

Đăng ký theo dõi ngay để được cập nhật các thông tin và sự kiện mới nhất