THÁNG 6/2022: CUNG CẤP HƯỚNG DẪN CHI TIẾT VỀ CHIẾN LƯỢC CẤP VÀ QUẢN LÝ C/O HIỆU QUẢ THÔNG QUA HỆ THỐNG CHỨNG NHẬN ĐIỆN TỬ (ECOSYS)

Thứ Tư Tháng Hai 23, 2022

Hoạt động FTA 1.3: Cung cấp hướng dẫn chi tiết về chiến lược cấp và quản lý Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) hiệu quả thông qua hệ thống chứng nhận điện tử (Ecosys)

Mục tiêu:

Tối đa hóa lợi ích từ EVFTA thông qua tham vấn chuyên gia trực tiếp cung cấp hướng dẫn chi tiết về cách áp dụng ROO một cách hiệu quả, hiểu các Quy tắc dành riêng cho Sản phẩm (PSR) và chuẩn bị tài liệu hỗ trợ để xác định tình trạng xuất xứ của hàng hóa.

Đơn vị phối hợp: Bộ Công Thương và các Bộ ngành quản lý khác

Đầu ra và kết quả mong đợi: 

  • Nghiên cứu và xem xét năng lực hiện tại của các cơ quan phát hành và hệ thống chứng nhận điện tử ECOSYS
  • Đưa ra các hướng dẫn về cải thiện việc cấp C/O qua ECOSYS
  • Hội thảo về các chiến lược để cải thiện ECOSYS
  • Đào tạo về các hướng dẫn ECOSYS

Các kết quả từ hoạt động này được kỳ vọng sẽ giúp cải thiện hoạt động của các Ecosys, từ đó giúp tăng cường khả năng cấp Giấy chứng nhận xuất xứ cho doanh nghiệp.

Theo dõi chúng tôi

Đăng ký theo dõi ngay để được cập nhật các thông tin và sự kiện mới nhất