Tổng quan dự án

Giới thiệu chung

ARISE+ Việt Nam là Dự án do Liên minh châu Âu tài trợ góp phần giúp nền kinh tế Việt Nam hội nhập vào chuỗi sản xuất toàn cầu thông qua hỗ trợ có mục tiêu cho cả hai khu vực công và tư. Dự án hỗ trợ Chính phủ Việt Nam thu được lợi ích từ các cam kết thương mại song phương và khu vực mới, đặt trọng tâm vào việc thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do EU – Việt Nam (EVFTA).
Đây là cấu phần Việt Nam nằm trong Chương trình ARISE+ của Liên minh châu Âu hỗ trợ hội nhập kinh tế khu vực ASEAN. Dự án được thực hiện bởi công ty DAI Global liên danh với Hiệp hội doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam (EuroCham), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và GOPA dưới sự giám sát của Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam. Đối tác chính của Dự án là Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

Mục tiêu tổng thể của Dự án:

Tăng trưởng kinh tế toàn diện và giảm nghèo tại Việt Nam.

Mục tiêu cụ thể của Dự án:

Tối đa hóa lợi ích từ các chế độ thương mại ưu đãi, với trọng tâm là các thỏa thuận khu vực và Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – EU.

Our Team

2

Dr. Eduardo Austin,

Chuyên gia về Vệ Sinh An toàn Thực phẩm Và Kiểm Dịch Động Thực Vật (SPS)

3

Prof. Dr Kostas Athanasiadis

Chuyên gia về Cơ sở Hạ tầng Chất lượng

2

Ms. Trương Mỹ Linh

Quản lý văn phòng

3

Ms. Đinh Thảo Oanh

Cán bộ Điều phối dự án

4

Mr. Vũ Hoàng Quyền

Cán bộ truyền thông

4

Võ Hoàng Linh

Cán bộ dự án

Theo dõi chúng tôi

Đăng ký theo dõi ngay để được cập nhật các thông tin và sự kiện mới nhất